دانلود آهنگ های معروف میثم خسروی {جدید و قدیمی}

🪗 دانلود آهنگ های معروف میثم خسروی … ♩

🔹هم اکنون دانلود کنید ترانه های میثم خسروی به صورت مجموعه کامل که انتخابی از بهترین آهنگ ها و معروف ترین ترانه های میثم خسروی است♪•

🧡 Full Album > Meysam Khosravi 🧡
دانلود آهنگ های معروف میثم خسروی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶فکر نمیکردم قلبمو اینقده راحت میشکنی

از منو از هرچی که هست…

…یکدفه یکجا میگذری🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶آهنگ پرطرفدار میثم خسروی – مثل مجنون🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶…اینشینم سر رهت هی ایگریوم د بیو
خرسلم وابی وخین ای مهربونم د بیو…
…دشت جونمه سی عزیزم گل بکارم تا بیی
بین گلل چی گلی همرنگ خارم تا بیی…🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶ترانه گل یه شری من پوزته🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶…سَر سنگ مزارم سیم بریزید
سَبزه به ناز میایه محرم راز میایه…🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶موزيک میثم خسروی – پریسا🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶…ابرو کَمون لو مخملی تو ور برشتی می گلم

پی تیلت بازیم نَکن پی سرنوشتم ای گلم…🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶ترانه پرطرفدار میثم خسروی – خین بهسی🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶…سرو داره ای خدا خم سر و دارم ای خدا

…زیر سایه داره بلی…

مو سَر مزارم ای خدا…🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶آهنگ دلنشين میثم خسروی بنام تیلت کرده اسیرم🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶قَسَمَلتَه اِشکَندی رَهتی،،
دِلی دَ سیم نَمونده وابی یَه تِکه بَردی،،
بَجون خُت شُو تا دِل صُب دِیارُم،،اصلا خُو نیارُم
غِرورتَه بِشکَن بیو،بَ او خُوا هَنی دوست دارُم
وَرگَرد وُ لالایی بِخون سی ای دلِ بیمارُم
بَعیه خُت مُو بَی عالم وُ آدم سَرِ جَر داروم
ایخی بِری فقط بِیون بَعیه تُو دیوارُم
ایری وَلی خُوا کِنه وَ زِوُن بیا پاکتِ سیگارُم
آخ سِی تییَلِش کِه مِنه کَلوُم کِرده
خِم وُ دِلمه زِر پایَلِش لَح کِرده
دَرده،دل مُو پِرش درده،
بَهارِ ای دلهِ مُو مثِ پَییز زَرده،

تا کَی سَرِ داغِت هَی بِخونُم🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶ترانه جذاب میثم خسروی بنام گرمسیرم🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶موزيک میثم خسروی بنام دست روزگار🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶امشو که دلم کرده هواته تنه نیسی

کرده هوس صورت ماهته تنه نیسی

گل راسشه بگو کوچو نشهسی که د نومی

دل دادی و کی دل و کی بهسی که د نومی

واگرد عزیزم سیم سخته جدایی

بخشیدمت ای گل ار کردی خطایی🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶موسيقي میثم خسروی بنام عزیز باز گله کرده🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶رود تپلی🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶کمرم های پشتم ره رهتنت زَ کشتُم ♪♪
کمرم های گُردم بشکن بیو سر مُردَم🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶دانلود موسيقي دسه گل از میثم خسروی🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶موزيک میثم خسروی بنام بنفشه ی نازنینم🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶هوا اور بارون گرهته بیو

خدا سی دلُم شربه گوته بیو
غمت من دلُم بهسه طیفون وه رو

خدا پندمه وگرهته بیو
بیو سر لشُم تا نمرده دلُم

که زر بار غم پرده برده دلم
بیو تر یشوم کرده خرسل ترش

تو برف غمی تو برف غمی شهرکردِ دلم

هوا اور بارون دلُم برف طیفون

غمت وه ای زمهسون وه زور وابیه
من ای درد وه باری، من این تهله خاری

تیه م بس که باریه کور وابیه
خدایا چه باثُم، منی وت چه خواسُم

که تقدیر داسُم، کلور وابیه
دلش برد سرده، دلُم کوه درده

مو رنگُم چه زرده چه بور وابیه🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶میثم خسروی بنام سر سنگ مزارم🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶و بلال بلال بلال بلال ترکی

دای یه ساعت تیت نشسن دای تییلت ملکی

خوت رضا بوتم رضا دیت نه راضیه

خوت رضا بوتم رضا دیت نه راضیه

یه بلی سیصد قضا سی دیت بیایه

یه بلی سیصد قضا سی دیت بیایه

و بلال بلال بلال بلال روسی

و بلال بلال بلال بلال روسی

وای بد نومیت سر جی منه دی بی یک د دوسی

هی بنازم عشقته شیرن فرهاد ای خدا خسرونه تو خنجر گرته

ای بچه لر گرگ کوه دشته عزیزم هر جا ایرسه سنگر گرته🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶آهنگ دلنشين میثم خسروی بنام خین بهسی🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶حق داری حتی خالی شه پشتم

از رفتنت وریه درو دیوار حک شده جای ضربی مشتم

باید تو برگردی به این خونه از تو صدایی نیست دیوونه

از وقتی تو رفتی منم رفتم هیچکس تویه این خونه میمونه

من که نمیزارم بری دیوونه پس کی به پایه عشقمون میمونه

هرکی که مارو میشناسه میدونه من با تو یک عمر زندگی کردم

میفهمی که من دیونتم دیوونه پس کی به پایه عشقمون میمونه

هرکی که مارو میشناسه میدونه من با تو یک عمر زندگی کردم

لبخند تو یعنی آرامش جونم بگه از تو دارم خواهش

دستامو محکم تر بگیر اینبار دنیامو تقدیمت کنم با عشق🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶دشت جونمه سی عزیزم گل بکارم تا بیی
بی گلل چی گلی همرنگ خارم تا بیی
فقیری درده عاشقی هم درده
ای خدا ای روزگار چقه نامرده🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶طوری و خوت رسیدیه می نار سرخ وابیدیه

سی ماه شو تابیدیه گل یه شری من پوزته

گل یه شری من پوزته…

خط بهسیه دور چشمله سه کردی مرزنگله

سرخ کردیه او لویله گل یه شری من پوزته

گل یه شری من پوزته…

می میش کرچال کردیه زلفله تارتار کردیه

دورم تو بال بال کردیه گل چه شری من پوزته

گل یه شری من پوزته…

دل منه هی خین ایکنی تمبونه چین چین ایکنی

دای منه بدبین ایکنی گل چه شری من پوزته🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶آخ وه کو ره او دوره ی زیتر، دوره برنو و …؟…؟…؟
قازه ی کوگ و کاره ی کهره، بو خشه من سینه بلی دون
آخ و کو ره او ورد وردل خش، میش وه من گهرل بِی حیونل
شونشینی بِی خلمر و هیمه، ..؟..؟ خوندنل چپونل
آخ وه کو ره او دلل صاف و مردمون بی شیله پیله🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶ ⊷⊶

«🎶آخ کوه ره او دوره ی زیتر دوره برنو و مندلی بو

قاضی چوگو کاره ی کهره بو خشه من سینه بلی دون

آخ و کو ره او ورد وردل خش میش وه من گهرل بی حیونل

شونشینی بی خلمر و هیمه کوگر خوندنل چپونل🎶»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

کامل ترین ترانه های میثم خسروی

دانلود همه آهنگ های تک آهنگ

نظرات کاربران(نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشود)

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنید
آهنگ های جدید