جاسم خدارحمی + آهنگ های معروف محلی

🎶 دانلود آهنگ های معروف جاسم خدارحمی … ♩

♦️هم اکنون دانلود کنید ترانه های “ جاسم خدارحمی ” به صورت مجموعه کامل که انتخابی از بهترین آهنگ ها و معروف ترین ترانه های جاسم خدارحمی است♦️♪•

🔹Full Album > Jasem Khodarahmi🔹
دانلود آهنگ های معروف جاسم خدارحمی

✴️بیوگرافی جاسم خدارحمی✴️

ﺟﺎﺳﻢ ﺧﺪﺍﺭﺣﻤﻰ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ شهریور ماه سال ۱۳۶۶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﺴﻨﻰ، متاهل و صاحب یک فرزند هستم . ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺭا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ و با حضور در برنامه های فرهنگی ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻭﺩ ﻭ تئاتر ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ. مشوقین اصلی من در همان ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻛﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻮﺩند. ﺍﻭﻟﻴﻦ آﻫﻨﮕﻰ ﻛﻪ به صورت حرفه ای از من کار شد آهنگ ” بی وفا” ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﺎﻝ ٨٥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﻧﺪﻡ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ مخاطبان ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪ. آﻫﻨﮓ ﺑﻰ ﻭﻓﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻨﺲ ﺭﻳﺘﻤﻰ ﻭ ﺻﺪﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﻭﻧﻰ ای ﺩﺍﺷﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺴﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.اگر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﻰ را ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻴﺪﺍﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ هنر در ﺫﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻼﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ یک نعمت خداﺩﺍﺩﻯ است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به لطف مردم و دلگرمی آن ها ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ معروفیت و انگشت نما شدن بلکه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﻳﺎﺭ ﻭ هم زبانانم نهایت سعی خود را خواهم کرد.


«🌺دانلود موسيقي جاسم خدارحمی – گل دهس🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺Jasem Khodarahmi name is Hani Ta Hani🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺هر جا که پا اینُم گله، ویتا گله و ووتا گله
هر جا که ایشینُم گله هر جا ایویسُم تا گله

گل گل گل فصل بهاره
یار یا یار دل بی قراره

رِهته وه یک میش و بره، گُل دو زنونه زی وری
بِی قافله زیتر بره کر نی نمک مِن تیوری (نمکدان پارچه ای بزرگ)

باد ایزنه مِن چیرنو، ..؟..؟ دِرا رنگه ایزنه
طاقت ندارُم زی بیو بارون ایا رنگه ایزنه

گل گل گل فصل بهاره
یار یا یار دل بی قراره

تییلُم بندیر یاره
کاش خدا بارون بواره🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺آهنگ پرطرفدار جاسم خدارحمی – تیه شهری🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺درد آشنا🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺مجنون و پریشون تنُم بِی مو چه کِردی
تا دیدمت ای گُل تِه چه زی دل وه مِه بُردی

مو تِی تِه نشهسُم که بگُم عاشق ناتُم
ار عشق گنا بو تِه بخی عشق مِه بانُم

تی تو مِه بونه نیگرُم، عشوه کُن عشوه ایخرُم
ای گلُم مو غم ندارُم

عشق مو تِه بیو ورُم بی تو مو وای دَ نیترُم
ار تِه بِی کم نیارُم

نازنین دلبری، ناز بکُن تِی ایتری
ای گلُم مو بت پرستُم🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺دانلود ترانه جذاب جاسم خدارحمی – کوه دنا حرفی بزن🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺گل غنچه🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺موسيقي جاسم خدارحمی – زنده بو عشق🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺احساسی

دوست دارم یارم

هنی هم سر گپلم ویسامه

مو دس نیوَردارم

به خدا و قوللی وت دامه

بگو و مو احساسی

هنی هم من ته قلبت مونده؟

بگو بگو ها جونم

مو خو دونم دل و قلبت بامه

احساسم تشم زیه

شکنجه وی لشم نیه

هرجایی وری بیو

که حال خشِ خشم بَیه

خشکه که بارون بگره🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺لیلوشت🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺موزيک جاسم خدارحمی – گل بهار🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺کوه دنا حرفی بزن🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺موسيقي جاسم خدارحمی بنام گل گرمسیری🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺دانلود آهنگ پرطرفدار جاسم خدارحمی به نام شاه بانو🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺موزيک جاسم خدارحمی بنام کُر ممسنی🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺رگ خو🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺موسيقي لیلا باصدای جاسم خدارحمی🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺خوبش کردی🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺بونه بونه مکن وم، بهل یه عمر عاشقت بم
خوت خو دونی مو ایقد کلوتم که غیر از دلت جی دَ نیرم
نیروم نیروم نیترم نیترم، بی تو بم خاطرت جم

خرسمه ار بواری، ده نِخونمم دراری
اخم وه بُرگم نیا، جونمه سر لوم بیا، نیکنوم ترک یاری

ای دلُم ای دلوم، ایخو گل بِی تو بم، سی دلم کن یه کاری
بام وه قهری، دَ نیخی بخندیم وزهری (با صدای بلند) مو قربونت ای تیه شهری

وای دَ کم عشوه کن، دلمه خینش مکو سیچه لجمه ایدراری
نی چه هیمی تری وت فروهتم که ایطو وه سر دلم ایاری

گل د ورگرد، که بندیرت ویسامه صب تا پسین مث کلویل
بونه بونه مکو هی دِور قهر نکو سر مو مث کشکلویل

ار بیی تیم چه ویبو، دل تو مال دل مه ویبو
هر د تیه م بر ویبو عزیزم وجاق ای دلم روشن ویبو

مَل د بندیرت ویسوم، پا بنه سر تیه ی خوم
زی بیو زی بیو که ایخام و نیخام من دنیا خته ایخوم🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺موسيقي جاسم خدارحمی بنام هایم های🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺فصل پیز اومه رسی گل تو نکردی خبرُم🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺موسيقي خوبش کردی باصدای جاسم خدارحمی🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺هنی ایخومت از جاسم خدارحمی🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺موزيک جاسم خدارحمی بنام کوه دنا حرفی بزن🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺گل دهس🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺ترانه جذاب جاسم خدارحمی – کوگ بال اشکهستم🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺دوست دارم یارُم هنی هم سر گپلم ویسامه
مو دهس نیورداروم به خدا وه قوللی وت دامه
بگو وه مو احساسی هنی هم من ته قلبت مونده
بگو بگو ها جونم، مو خو دونوم دل و قلبت بامه
احساسم تشوم زده، لر تی وی، شکنجه وی لشوم نده
هر جایی وری بیو که حال خش خشوم بده

خشکه که بارون بگره، تا دلم آروم بگره
شاید دلت بیا وه ره وه یاد روزل زیتری
وه هسخونوم رسیده، تقاصشونه هی پس ایده
د نیتره طاقت کنه، زیتر بیو، وری وری

احساسم تشوم زده، لر تی وی، شکنجه وی لشوم نده
هر جایی وری بیو که حال خش خشوم بده🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺یادت اوفتام هم یهو بغضُم تشوم زه / یادت انگاری وه ته ولکن مِه نیسه
هر چی ایخوم که نرم دور قاب عکست / نیتروم طاقت کنُم عکست بپیسه

یادش وه خیر دهسلش من دهسلُم، یادش و خیر / زر بارون خرسلُم یادش وه خیر، غیره یادش سی مو ویسا
ای روزگار یارمه وم کردی جدا / ای روزگار کاری وه دهسُم نیا ای روزگار، غیره یادش سی مو ویسا

سیم بگو مثل مو تنه ایخا، سیم بگو مث مو بیقراره / سیم بگو تا که عاشقونم، وه حال دلُم بارون بواره
حسرت حال خوبمه وو که نخه نبی…خوم تیه کردوم عشقمه کی گو تقصیر ته بی

بندیر مرگُم ای خدا زیتر بیا / هونه ش خراب وابو که بن عشقه نها
هو که وه یادش نرسی دَ جون بده / تا عاشقینه وه همه نشون بده

یادش وه خیر دهسلش من دهسلُم، یادش و خیر / زر بارون خرسلُم یادش وه خیر، غیره یادش سی مو ویسا🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی


«🌺باده باده🌺»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

کامل ترین ترانه های جاسم خدارحمی

دانلود همه آهنگ های تک آهنگ

نظرات کاربران(نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشود)

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنید
آهنگ های جدید