دانلود آهنگ محمد مقتدای اهل عالم حامد زمانی

دانلود آهنگ محمد مقتدای اهل عالم حامد زمانی

با ما همراه باشید در موزیک تگ با / دانلود اهنگ محمد مقتدای اهل عالم حامد زمانی با متن کامل ترانه در ادامه مطلب ….

Download Song « Hamed Zamanii – Mohammad Moghtaday Ahle Alam » With Text And 320 & 128 Links In musictag

حامد زمانی محمد مقتدای اهل عالم

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺘﺪای اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﺎی آل آدم
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ رﺳﻮل اﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
دﻟﺶ درﻳﺎﻳﻰ و ﺧﻠﻘﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﮕﺎه روﺷﻨﺶ ﺷﻤﺲ اﻟﻀﺤﺎﻳﻰ
ﺗﺒﺮ ﺑﺮ دوش ﺗﺎ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ اﻣﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺳﺮ ﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻮدش ﺧﺎﺗﻢ ﺧﺪا ﺧﺘﻢ ﻛﻠﺎﻣﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ در ﺳﻠﺎﻣﺶ
ﻧﻬﺎن در ﮔﻴﺴﻮاﻧﺶ ﺳﺮ اﺳﺮا ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮر ﻓﺮﻳﺎدش ﻗﻔﺲ را
اﻣﻴﻦ وﺣﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ اﻣﻴﺮ و ﺳﺮور روح اﻟﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ
ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻜﻪ اﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺷﺪ
اﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺑﺪر اﻟﻌﺠﻢ ﻟﺒﻴﮏ ﻳﺎ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺮب
ای ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻰ ﺑﺪل ای از ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻢ در ﻋﺠﺐ
دانلود آهنگ جدید | موزیک تگ

ﻃﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺎ ای اﻳﻪ ﻫﺎﻳﺖ دﻳﻦ ﻣﺎ
ﻣﺎ ﻗﺎری ﻗﺮان ﺗﻮ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ آﻴﻦ ﻣﺎ
ﻳﺎ ﻣﻨﺎر اﻟﺪروب ﻗﺪ ﻟﺠﺖ اﻟﻴﮏ
ﻳﺎ ﺷﻔﺎء اﻟﻘﻠﻮب اﻟﺴﻠﺎم ﻋﻠﻴﮏ
ﻧﺒﻰ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻧﻮر ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﺳﻴﺪ اﻟﺎﻧﺒﻴﺎء ﺳﻴﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
ﮔﺎﻫﻰ وﻗﺘﺎ دﻟﻢ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﻣﻴﺰﻧﻪ
ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ی ﻳﺎرو در ﻣﻴﺰﻧﻪ
ﺑﺎرون ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﻴﺒﺎره رو ﺳﺮم
ﻣﺪﻳﻮن ﺧﻮﺑﻰ و ﻟﻄﻒ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮم
ﺟﺎری ﺷﺪ در رگ و ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺧﻮن ﺗﻮ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ راه ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺎ ﻣﺪﻳﻮن ﺗﻮ
ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﺎ رو ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮق ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ رو ﮔﺮﻓﺖ
اﺣﺴﺎس و ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻮﻧﺪه دﺳﺘﺘﻮن
ﻣﻤﻨﻮن از ﻟﻄﻔﺘﻢ اﻗﺎی ﻣﻬﺮﺑﻮن

—–|●♫♫●|—

حامد زمانی محمد مقتدای اهل عالم

پخش آنلاین آهنگ
دانلود آهنگ با کیفیت 128 دانلود آهنگ با کیفیت 320

دانلود همه آهنگ های حامد زمانی

نظرات کاربران(نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشود)

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنید
آهنگ های جدید