دانلود فول آلبوم آهنگ های معروف فرشاد مرادی

🪘 دانلود آهنگ های معروف فرشاد مرادی … ♩

🎶 هم اکنون دانلود کنید ترانه های “ فرشاد مرادی ” به صورت مجموعه کامل که انتخابی از بهترین آهنگ ها و معروف ترین ترانه های فرشاد مرادی است♪🎶•

Full Album > Farshad Moradi
دانلود فول آلبوم آهنگ های معروف فرشاد مرادی

«🔸وه‌ختی مردنم وه‌سیه‌تم بو خویش
ده‌ستی یار بگرم گونای نه‌کا ریش
وه‌سیه‌ت بی مردم ره‌شپوش نه‌پوشی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸دانلود ترانه جذاب فرشاد مرادی – بخت و طالع🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸تو گیون شیرین منی از فرشاد مرادی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸شاه دتلی و خدا خو دتی و دینم
شو روژ هامه درا موشم شاید تو بوینم
۱۲۳۴ چوار برامه خرت
چیمه منم ا ژیر پات
کر دوات عه دورت
و ور وژما مخنم دی ار دی مگیردم
نه خاو دریم نه خوراک خیالت هاعه گردم
سوزه بلنگ برم کمون لو چو شراو شیرین زون
دل وه کسا نمیلی قصت چوی قن قندون🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸موسيقي قفس باصدای فرشاد مرادی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸لیم مه‌پرسه بو ئیواران له ته‌نیایی ته‌نیاته‌رم
چونکه ئازیز هه‌نگاوئه‌نم برو مالی سه‌رد و سه‌رم🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸ای یاران بیل بمرم سر ریه بکنن قورم

مه خو د کسی نرم بکیشن جورم

عه وقتلا دوسم چیه زونمه داوار دوس مردیه

عه وقتلا دوسم چیه زونمه زوخال دوس مردیه

ویلونم و سر گردو چن وقته ار سر ریه

عه خدا دیر عاجزم عه بخت سیه

مه که حال و روژم یسه اسر چیمم گو وارونه

دل داعن و عه دوس سنن چنی اری تو آسونه🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸ترانه فرشاد مرادی بنام چیت جا🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸سه‌وزه هه‌ی سه‌وزه سه‌وزه‌که‌ی خیل خوم
دونیا ده‌یزانی ده‌ر به ده‌ری توم🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸دارو پیره دار دار گه‌لای بوچس ئاموزا گیان
کچ خوی رازی بی مال مه‌لای بوچس ئاموزا گیان
ئاموزا گیانم روحی ره‌وانم بوچی ده‌مکوژی خو بی تاوانم ئاموزا گیان🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸به بیوه ژن🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸دل ئارامم دلم دلم بارکه‌م له‌کو ده‌ردی دل ئارام که‌م
دل ئارامم وه‌ره بولام تو نازانی چه‌نی ته‌نیام🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸تونه خدا ای چمیلته ا کو آورده

که منه بیچاره بیچاره کرده

که منه بیچاره آواره کرده

تونه خدا ای گیسیلته ا کو رنگ کرده

گه برا گرد برا ا سر جنگ کرده

تونه خدا ای چمیلته ا کو آورده

که منه بیچاره بیچاره کرده

که منه بیچاره آواره کرده

تونه خدا ا کراسته ا کم خی هاته

که دل بیچارم کم خاطر خواته

تون خدا ای چمیلته ا کو آورده

که منه بیچاره بیچاره کرده

که منه بیچاره آواره کرده🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸دانلود موزيک دلنشين دلم – فرشاد مرادی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸خوشه‌ویسته‌که‌م گیانی شیرینم
خودات له‌گه‌ل بی ئیتر ناتبینم🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸کاور بارن چکو تیژی

اویلیل سوزی یسر میزی

بو بژن هور و دورو دس بگرن و دورا

سازنه تاب بکه هوژنه بینه قد

دا زوما چه خوشحاله چو بهی هاته در

کت شلوار کرواتی مارک ارنه ماته

اولیل ری واز کنه او بچن شواش کنه

سازنه تاب بکه هوژنه بینه قد

دا زوما چه خوشحاله چو بهی هاته در🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸کول کسم از فرشاد مرادی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸آهنگ دلنشين کویار بانوای فرشاد مرادی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸دارو پیره دار دار گه‌لای بوچس ئاموزا گیان
کچ خوی رازی بی مال مه‌لای بوچس ئاموزا گیان
ئاموزا گیانم روحی ره‌وانم بوچی ده‌مکوژی خو بی تاوانم ئاموزا گیان🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸دنگ برنو از فرشاد مرادی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸خانم خانمی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸یاری بی وه‌فا ده‌ستی لیم به‌رده
ویل و ئاواره‌م له شاخ و هه‌رده🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸ساله های ساله ئه وینداری توم سالیان درازی که عاشق تو هستم تو خوت دیزانی گیان و گیان گیان قه رزداری توم… تو خودت میدونی جان جان جان که بده کار تو هستم هیچ خوشیم نه دی له رووی زه مانه🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸زیر دین زندگی وات یه آدم نیفکه جونم

یه که اسمش زنعی نی جو و لویام رسونم

اگر روزی مه بمیرم د غریوی

چو ای سازنه امکونه دوس قدیمی

کاری که عشقت وا دلمه کرده

وه والا زلزله هوا بم نکرده

اگر روزی مه بمیرم د غریوی

چو ای سازنه امکونه دوس قدیمی

او کراس سر و دورت

او گلونی پر د گلت

مه خو لیوه بیم د طورت

اگر روزی مه بمیرم د غریوی

چو ای سازنه امکونه دوس قدیمی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸خوشه ویسته کم گیانی شیرینم خو ده لا گم بیم ایطر نات بینم🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸دلی بو دلی توخوا نه‌کیزیته‌وه
مار بات به‌و دله با بریزیته‌وه🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸آهنگ فرشاد مرادی – ساقی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸یاران گویی بگرن ئاله‌م وه‌سیه‌ته
له ده‌س زه‌مانه جه‌رگم له‌ت له‌ته
جه‌وری زه‌مانه بی وه‌فاییه🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸زولفه خاوه‌که‌ت وه‌سه گول له‌ولاو
له‌م لا بالیم ئه‌یوا بو ئه‌و لاو
به خوت ئه‌که‌فی ته‌قه‌ی که‌وشت بی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪

«🔸دانلود موسيقي فرشاد مرادی به نام عاشق از فرشاد مرادی🔸»

دانلود آهنگ با کیفیت عالی

کامل ترین ترانه های فرشاد مرادی

دانلود همه آهنگ های تک آهنگ

نظرات کاربران(نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشود)

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنید
آهنگ های جدید