دانلود آهنگ من عاشقتر از پیشم دارم عاشقترم میشم

دانلود آهنگ من عاشقتر از پیشم دارم عاشقترم میشم

دقایق خوبی را در سپری کنید / دانلود آهنگ من عاشقتر از پیشم دارم عاشقترم میشم با متن کامل کیفیت 128 ، 320

Mohammad Elcid Man Ashegh Tar Az Pisham Download New Song With Text And 320 & 128 Links In musictag

من عاشقتر از پیشم دارم عاشقترم میشم

ﻣﺎه ﻣﺸﺮﻗﻢ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ
رﻗﺺ آﺗﻴﺸﻢ
ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻰ ﻛﺸﻢ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ
آرزوی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻪ
روز ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻪ
آرزوی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻪ
روز ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻪ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ از ﭘﻴﺸﻢ
دارم ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮم ﻣﻰ ﺷﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻫﺎ
ﺷﺮاره ی آﺗﻴﺸﻢ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮم از ﺗﻮ
دﻳﻮوﻧﻪ ﺗﺮم از ﺗﻮ
اﮔﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺠﻨﻮﻧﻰ
ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮن ﺗﺮم از ﺗﻮ
ﻣﻨﻮ در ﺑﻮﺳﻪ ﻏﺮﻗﻢ ﻛﻦ
ﻧﻤﻰ ﺧﻮام ﻋﺸﻖ ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ
ﺑﺮﻗﺼﻴﻢ زﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺎرون
در اﻳﻦ درﻳﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ رﻗﺼﻢ
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﻧﻢ
ﻧﺒﺎﺷﻰ در ﻛﻨﺎر ﻣﻦ
ﻣﻦ زﻧﺪه ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻢ
ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺗﻮﻳﻰ
ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ
دانلود آهنگ جدید | موزیک تگ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﺴﻢ ای ﻫﻤﻪ ﻛﺴﻢ
ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ
آرزوی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻪ
روز ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻪ
آرزوی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻪ
روز ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻪ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ از ﭘﻴﺸﻢ
دارم ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮم ﻣﻰ ﺷﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻫﺎ
ﺷﺮاره ی آﺗﻴﺸﻢ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮم از ﺗﻮ
دﻳﻮوﻧﻪ ﺗﺮم از ﺗﻮ
اﮔﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺠﻨﻮﻧﻰ
ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮن ﺗﺮم از ﺗﻮ
ﻣﻨﻮ در ﺑﻮﺳﻪ ﻏﺮﻗﻢ ﻛﻦ
ﻧﻤﻰ ﺧﻮام ﻋﺸﻖ ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ
ﺑﺮﻗﺼﻴﻢ زﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺎرون
در اﻳﻦ درﻳﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ رﻗﺼﻢ
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﻧﻢ
ﻧﺒﺎﺷﻰ در ﻛﻨﺎر ﻣﻦ
ﻣﻦ زﻧﺪه ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻢ

—–|●♯♩♪♬♪♩♯●|—–

من عاشقتر از پیشم دارم عاشقترم میشم

پخش آنلاین آهنگ
دانلود آهنگ با کیفیت 128 دانلود آهنگ با کیفیت 320

دانلود همه آهنگ های تک آهنگ

نظرات کاربران(نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشود)

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنید
آهنگ های جدید