دانلود ریمیکس منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه

دانلود ریمیکس منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه

ما را همراهی کنید با / دانلود ریمیکس آهنگ منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه با دو کیفیت 320 و 128 + پخش آنلاین و لینک مستقیم

Download New Remix Bache Akshash O Pareh Kardam Jan Text And 320 & 128 Links Musictag

منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه

ﻳﺎر ﻣﻦ ﺑﻰ وﻓﺎ ﺷﺪ و رﻓﺖ ﺳﻮی ﻳﮏ ﻳﺎر دﻳﮕﻪ
دل ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ از ﭘﻰ دﻟﺪار دﻳﮕﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺶ دل آﺧﺮش ﺟﺪا ﻣﻴﺸﻪ ز ﺳﻴﻨﻪ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ راﻫﻰ ﻧﺪاره ﺑﺨﻮاﻳﻰ ﻧﺨﻮاﻳﻰ ﻫﻤﻴﻨﻪ
ﻳﺎر ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻳﻪ روز دﻳﺪم ﺷﺪه ﻏﺮﻳﺒﻪ
ﺧﻮاب ﻛﺴﻰ رو دﻳﺪه و ﺧﻮاب ﻣﻨﻮ ﻧﺪﻳﺪه
ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻳﺎر ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻴﺸﻪ دﻟﻢ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زده ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
دﻓﻌﻪ آﺧﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﺷﻜﺴﺘﻪ
روی دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ درا رو ﺑﺴﺘﻪ
دﻓﻌﻪ آﺧﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﺑﺮام ﻧﺬاﺷﺘﻪ
رو ﺻﺪ ﺗﺎ ﻗﻮل و ﭘﻴﻤﻮن رﻓﺘﻪ و ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻳﺎر ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻳﻪ روز دﻳﺪم ﺷﺪه ﻏﺮﻳﺒﻪ
دانلود آهنگ جدید | موزیک تگ

ﺧﻮاب ﻛﺴﻰ رو دﻳﺪه و ﺧﻮاب ﻣﻨﻮ ﻧﺪﻳﺪه
ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻳﺎر ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻴﺸﻪ دﻟﻢ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زده ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
دﻓﻌﻪ آﺧﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﺷﻜﺴﺘﻪ
روی دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ درا رو ﺑﺴﺘﻪ
دﻓﻌﻪ آﺧﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﺑﺮام ﻧﺬاﺷﺘﻪ
رو ﺻﺪ ﺗﺎ ﻗﻮل و ﭘﻴﻤﻮن رﻓﺘﻪ و ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم

—–|●♫♫●|—

ریمیکس آهنگ منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه

پخش آنلاین ریمیکس دانلود ریمیکس با کیفیت 128 دانلود ریمیکس با کیفیت 320

دانلود همه آهنگ های تک آهنگ

نظرات کاربران(نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشود)

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنید
آهنگ های جدید